SDI Strength Deployment Inventory

Lær at bruge et kraftfuldt værktøj, du kan anvende umiddelbart! Brug dine styrker optimalt gennem at forstå og lede dig selv!

SDI står for Strength Deployment Inventory …. lyder det videnskabeligt? Det var det også engang, da SDI blev anvendt i klinisk psykologi – men det blev i 1971 konverteret til offentlig brug i en kraftfuld fom, som giver resultater omgående, til brug i morgen – og om 10 år!

SDI er et værktøj til selvforståelse; det viser dig, hvad der motiverer din adfærd, både når alt ”kører for dig” – og når du er i konflikt. Du lærer at anvende dine styrker optimalt – altså både i den rigtige kontekst – og med passende volumen!
SDI giver dig ligeledes et tydeligt billede af, hvorfor du har specielt god kemi med nogle mennesker – og af og til oplever konflikt med andre, professionelt såvel som privat. Gennem SDI lærer du at håndtere konflikter langt mere konstruktivt – samt at undgå nogle potentielle konflikter helt!

SDI er respektfuldt overfor individet; der er ikke ”rigtig” eller ”forkert” adfærd i SDI – men programmet viser dig tydeligt, hvor du med fordel kan justere på din kommunikation for at styrke din gennemslagskraft, og bruge dine kompetencer optimalt i samarbejdet med andre mennesker.

Vi er ofte vores egen største fjende! Med SDI får du styrket din evne til at træffe valg, som hjælper dig i forhold til at nå dine mål – og du bliver bedre til at forstå og lede dig selv, når du oplever konflikt!

Ca. to uger før kurset vil du modtage en mail med tre spørgerammer, hvor du tager stilling til et antal udsagn, samt prioriterer dine styrker. Denne kortlægning danner din helt personlige og unikke platform for arbejdet med SDI på kurset.

På workshop-dagen arbejder vi kort med teorien bag SDI – resten af dagen bruger vi på praktiske, effektive øvelser, som tager udgangspunkt i hver enkelt deltager og dennes besvarelser.

Ved dagens afslutning vil du have fået en indsigt, som med det samme lader sig omsætte til en markant styrkelse af din kommunikation i dagligdagen! Du vil yderligere fra første session få modeller og tilgange, som du kan bruge umiddelbart!

Du får din personlige kortlægning og styrkeprioritering samt alle tilhørende rapporter med hjem til yderligere refleksion og fortsat læring og udvikling!

SDI udfylder første dag af Lederkurset på 2 dage.

Læs mere om SDI kurset under “Workshops/Kurser” – “SDI” – øverst på siden!