At arbejde med vores interne kultur; at definere, løfte og vedligeholde den, forsømmes ofte. Desværre. Når vi er nysgerrige på, hvordan vi støtter hinanden i at være gode, sætter vi god og vigtig energi i spil. For os selv, og for hinanden!

For at behandle ovenstående områder arbejder vi med modeller indenfor perception, effekten af positivt fokus, vigtigheden af at erkende, at vi alle har ”blinde vinkler”, samt gevinsterne ved at være bevidste om, hvilke ord vi bruger i vores kommunikation.

Der stilles skarpt på, at vi alle har et personligt ansvar for vores miljø og vores kultur .. og alle inviteres til at byde ind på spørgsmålet om, hvorvidt det er OK at have ”en dårlig dag” – og om dit humør er dit personlige anliggende. Hér ligger som regel go’e diskussioner!

Ofte udspringer en konflikt af, at vi ikke er bevidste om effekten af vores kommunikation, verbalt/non-verbalt. Måske var vi “hurtige på aftrækkeren” og fik ikke lagt en strategi for, hvad vi ville opnå – eller måske befinder vi os i vores “blinde vinkel”, hvor hensigten er god, men kommunikationen alt andet end optimal.

Øvelser, som inddrager alle deltagere, er ligeledes en stor del af denne dag. Der vil bl.a. være arrangeret en øvelse, som viser, at det er vigtigt at vi overvejer, hvor vi vil hen med det, vi vil sige – hvis vi vil i mål. Vi går underbevidst ud fra, at andre ser verden som os selv – og kommunikerer vi ud fra dette synspunkt, er der stor risiko for, at modtageren misforstår – eller slet ikke forstår .. og så tolker dérfra!

Gennem en anden øvelse konkretiseres og synliggøres, hvor i jeres kultur jeres styrker ligger – og hvor I med stor fordel kan ”give den gas”!

En øvelse vil også klart vise jer, hvor I finder god energi i jeres kultur, både i dagligdagen med kolleger, og i kontakten, direkte eller indirekte, med jeres kunder. På samme tid vil I identificere, hvor der med fordel kan lægges energi for at forbedre elementer i jeres kultur; disse kan være både overordnet og på et helt lavpraktisk plan.

Denne dag skal ikke kun give hér-og-nu-energi. Målet er, at I helt konkret identificerer, hvad der fungerer godt for jer i jeres samarbejde – og ligeledes sætter fokus på områder, hvor I hver især kan og bør give jeres bidrag til øget trivsel, bedre kommunikation – og dermed sikring af den platfom, jeres forretning er baseret på!