Er det farligt at flyve??

Flysikkerhed kommer ikke af sig selv! Den er resultatet af effektiv træning efter kraftfulde modeller.

At tage ansvar for sikkerheden i luften starter med selvledelse hos det enkelte individ. Det handler i ligeså høj grad om at tage ansvar for, hvordan du påvirker dine omgivelser – og hvordan du vælger at lade dig påvirke.

Den Menneskelige Faktor er et begreb, som lægger grunden for træningen i Brynjulf, da det er på dette komplekse område, at langt de fleste fejl opstår – med mere eller mindre alvorlige konsekvenser.

Hvordan skabes og fastholdes fokus? Forskning viser tydeligt, at når stressen stiger, falder vores situationsfornemmelse, og kommunikationen påvirkes negativt. Hvordan styrker vi vores fælles platform, som leder .. og blandt øvrige medarbejdere?

Træning som virker, og skaber forandring!

Træning hos Brynjulf er netop – træning! Ganske som når vi løber en tur for mærkbart at forbedre vores grundform – eller når vi går i fitnesscentret og løfter vægte for at få større muskler – er træning hos Brynjulf udformet med ét mål for øje: træningen skal virke .. og den skal skabe resultater!

Træningen tager afsæt i de træningsformer, som anvendes i luftfart indenfor sikkerheds- og kommunikationstræning for piloter og cabin crew. Kravene til kvalitet og effekt af træning for besætningsmedlemmer i luftfart er ekstremt høje fra såvel internationale myndigheder som flyselskaber, da graden af flysikkerhed har en direkte kobling til kvaliteten af træningen.

Undervisningsforløbene hos Brynjulf er alle skabt over processen:

Bevidstgørelse – Refleksion – Videndeling – Læring – Bevidst Handling.

Workshops i Brynjulf tager udgangspunkt i den enkelte deltager, og udføres i en positiv, anerkendende og inspirerende kontekst – men er IKKE et “weekend-high”, blot for underholdningens skyld. Træningen skal betyde forandring hos den enkelte, hen imod det mål, som er opsat for træningen.

Der er ingen “hyldevarer” hos Brynjulf. Alle firmaworkshops/-forløb starter med et forudgående møde, hvor vi bliver enige om mål og behov for træning.

Med mit virke i luftfart gennem 30 år – heraf de seneste 18 som instruktør for piloter og kabinepersonale hos SAS – tager forløbene hos Brynjulf afsæt i de tilgange, som bruges ved træningen af flybesætninger.

Luftfartens træningsprincipper indenfor Sikkerhed og Service sikrer effektiv træning med målbare resultater. Det er disse principper og modeller, vi træner efter!

Træningen skal være så enkel, at alle kan være med – og samtidigt være så effektiv, at vi er sikre på at nå et krævet mål – hver gang!
Vi arbejder i engagerende workshops med både din viden, din praktiske tilgang til opgaven – og din indstilling til opgaven; din attitude.

Kommunikation – den bevidste og den ubevidste – er dit ansvar. At være bevidst om, hvad vi kommunikerer med både ord og kropssprog, er afgørende for, om vi skaber de relationer og derved det miljø, som bringer os i mål.

Vi arbejder i mange forløb ligeledes med dilemmatræning: det er let at være ”god”, når alt kører som forventet – men har du en strategi for de situationer, hvor du bliver udfordret, så du i så høj grad som muligt undgår stress og tabte muligheder?

Det er ingen videnskab – men der skal arbejdes med det! Der skal diskuteres, videndeles, udfordres og trænes – og det kommer du til, såvel individuelt som i grupper og cases, i forløbene hos Brynjulf.