”Tag første skridt NU! Styrk dine personlige kvaliteter, brænd igennem, og nå nye mål!

”Det handler ikke blot om at gøre det rigtige. Det handler om at gøre det rigtige – rigtigt!

Kvaliteten af en organisation afhænger af kvaliteten af dens relationer!

Elias Porter.

”Brynjulf tilbyder træningsforløb på såvel organisations- som individplan.”

”Giv jeres interne organisationskultur et boost –  styrk jeres relationer til hinanden og til jeres kunder  … og oplev, hvad det giver jer!

”At arbejde med forholdet imellem dit dybtliggende, personlige værdisæt, dine holdninger og din adfærd giver skelsættende resultater!

”When Love and Skill work together, expect a Masterpiece!”

John Ruskin

Jeg tror ikke på talent. Jeg tror på struktureret træning og refleksion, der giver mening for den enkelte!

Jeg tilbyder

Effektive træningsforløb for både mennesket og organisationen!

Det handler om kultur og relationer!

Den interne kultur – i såvel os selv som på vores arbejdsplads – er et ofte overset parameter. Det er synd, for det koster! På såvel den menneskelige som økonomiske konto. Vi tilegner os – og øger – vores kompetencer på konkrete områder som Standard Operating Procedures, betjening af hardware, forståelse af software, eksekvering af f.eks. kundeservice … men reflekterer vi over, i hvilken kultur vi gør det? Hvordan har vi det med hinanden? Hvordan er vores relationer?

Forstår du din organisations vision? Hvad betyder den for dig i dit daglige arbejde? Er det helt klart og konkret formidlet, hvad der forventes af dig – hvordan du bidrager til at nå målene for virksomheden?

Faste retningslinier og procedurer er vigtige – men når vi sideløbende sætter fokus på vores relationer og interne kultur, sker der fantastiske ting; så ”rykker” det!!

Hos Brynjulf handler det om relationer, proces og glæde!

Relationer – fordi uanset hvad vi gør, så gør vi det i relation til andre mennesker, til vilkår omkring os, og allermest til os selv.

Proces – fordi det er af afgørende betydning, at vi bliver bevidste om, hvad vi ønsker at opnå; hvor vi er i forhold til, hvor vi vil hen .. og at vi lægger en strategi, som vil hjælpe os i arbejdet med at komme til målet.

Glæde – tolkes ofte som et lidt naivt, barnagtigt begreb – men glæde er en vigtig følelse, der er med til at drive vores proces mod målet! Dette gælder såvel vores personlige, individuelle mål – som de overordnede mål for f.eks. den organisation, vi arbejder for. Glæde er ikke en tilfældig tilstand, som på magisk vis pludselig opstår. Måske føles det sådan .. men vi har alle mulighed og ansvar for at skabe forudsætninger for, at glæden er en del af vores relationer, både privat og på jobbet.

Undervisningsforløbene hos Brynjulf er alle skabt over processen: Bevidstgørelse – Refleksion – Videndeling – Læring – Bevidst Handling.

”Kvaliteten af en organisation afhænger af kvaliteten af dens relationer!”

– Elias Porter

Træn som en flybesætning og nå sikkert i mål!

Når vi standardiserer adfærd – beskriver og træner den – gør vi den effektiv og målbar. Standardisering reducerer stress, giver os en ramme for feedback – og skaber tryghed og genkendelighed såvel internt som eksternt!

At være ”dygtig” til noget er en sammensat størrelse! Det handler både om din faktuelle viden om emnet, dine praktiske færdigheder på området – og, ikke mindst, din indstilling til situationen, din attitude!

Som mennesker stræber vi naturligt efter at lykkes. Når vi lykkes, oplever vi anerkendelse, som giver os energi og lyst til at nå nye mål.

Hvad siger kunderne …


”Nils’ besøg i vores organisation betød forandring. Han evnede at møde os i øjenhøjde, og fik os til at ”byde på os selv”.

Nils formåede at stille de skarpe spørgsmål, som fik os til at se indad og reflektere – og guidede os med smittende entusiasme og varme til at sætte fokus dér, hvor vi kan og skal bruge vores kompetencer.

Man er altid i godt humør efter en dag med Nils, og ser frem mod næste gang man skal mødes.

Og der kommer altid en næste gang, da Nils altid følger op.”

Hanne Hintze

Office manager, It-afdelingen A/S

“Nils Brynjulfsson forstår at møde kursusdeltagerne der, hvor de er – og tage dem med på en rejse til konkret handling og forandring. Med begejstring, humor og energi leder han kursisterne gennem aktiviteter og udfordringer, som giver hver enkelt deltager lyst og evne til at gøre en forskel – enkelt og effektivt!”

Helge Krogsbøl

Vice President Operations, FIRST HOTELS AS