Det handler ikke blot om at gøre det rigtigt. Det handler om
at gøre det rigtige … rigtigt!

Jeg tror ikke på talent.
Jeg tror på struktureret træning og refleksion, der giver mening for den enkelte!

”When Love and Skill work together,
expect a Masterpiece!” –  John Ruskin

Jeg tilbyder

N

SDI

SDI er en særdeles effektiv tilgang til selvindsigt og selvledelse! At være kompetent på disse to vigtige områder er afgørende for at “brænde igennem”, og virke med styrke, ro og en assertiv tilgang til udfordringer, såvel privat som fagligt.

Træn og styrk din evne til at vælge optimal adfærd i forhold til at nå dine mål, personligt såvel som professionelt! Bliv bedre til at forstå og lede dig selv, når du oplever konflikt – med dig selv og andre!

Feedback er IKKE lig med en skideballe! Feedback er en vigtig komponent af SDI. Du vil træne og forbedre dine færdigheder i at give feedback, så den virker som den skal: som en gave, der støtter og inspirerer til udvikling. Du vil lære at give feedback med udgangspunkt i modtagerens styrker – og du vil opleve, at det “ubehagelige” element i at give kritik mindskes drastisk – og at modtageren i langt højere grad vil værdsætte din tilbagemelding!

Tilmeld dig en SDI workshop –  og oplev, hvordan du med denne nye indsigt kommer til at stå meget skarpere – og skabe forandring!!

Læs mere under Jeg Tilbyder/SDI.

 

N

STRATEGI OG BEGEJSTRING

“Lever” I jeres strategi – eller er den bare ord? Arbejder I aktivt med den? Tager I ejerskab af den, så den giver den ønskede effekt for både kunder og medarbejdere? Giver den mening?

Hvordan har I det med hinanden? Hvordan er “tonen” … jeres kultur? Bor der noget “i væggene” …. er der “en elefant i rummet” .. som skal udfordres udefra .. som I oplever er vanskelig at håndtere “indefra”?

Eller – handler det om at sætte fokus og kraft på det, som I gør rigtig godt .. og bruge det som energikilde på andre områder – eller blot blive bevidst om det?

Måske har I behov for at implementere ny strategi? – eller give den eksisterende et livgivende boost med en effektiv temadag, som aktivt involverer både ledelse og øvrige medarbejdere?

Jeg tror på, at det yderst vigtigt at investere nogle timer i at være sammen udenfor den traditionelle jobramme – og udfordres, videndele og reflektere. Det giver denne temadag rammen for; jeg sørger for, at hver enkelt bliver udfordret og inviteret til at tage stilling til egen “plads på kortet”, og mulighed for vækst.

Denne dag kan med stor fordel forudgås af en SDI workshop dag!

Læs mere under Jeg Tilbyder/Strategi og Begejstring!

N

SERVICE TRÆNING

Styrk relationerne til dine kunder – og tiltræk nye!

Fantastisk kundeservice kan og skal trænes! Det er et møde mellem to eller flere mennesker, hvor du og dine medarbejdere har en fantastisk mulighed for at skabe en stemning, dine kunder vil fortælle andre om – og ønske at komme tilbage og opleve igen og igen!

Vi definerer og træner på netop dét, du ønsker, at dine kunder skal opleve i mødet med dig og din forretning!

Træn som en flybesætning og nå sikkert i mål!

Når vi standardiserer adfærd – beskriver og træner den – gør vi den effektiv og målbar. Standardisering reducerer stress, giver os en ramme for feedback – og skaber tryghed og genkendelighed såvel internt som eksternt!

At være ”dygtig” til noget er en sammensat størrelse! Det handler både om din faktuelle viden om emnet, dine praktiske færdigheder på området – og, ikke mindst, din indstilling til situationen, din attitude!

Som mennesker stræber vi naturligt efter at lykkes. Når vi lykkes, oplever vi anerkendelse, som giver os energi og lyst til at nå nye mål.

Hvad siger kunderne …


”Nils’ besøg i vores organisation betød forandring. Han evnede at møde os i øjenhøjde, og fik os til at ”byde på os selv”.

Nils formåede at stille de skarpe spørgsmål, som fik os til at se indad og reflektere – og guidede os med smittende entusiasme og varme til at sætte fokus dér, hvor vi kan og skal bruge vores kompetencer.

Man er altid i godt humør efter en dag med Nils, og ser frem mod næste gang man skal mødes.

Og der kommer altid en næste gang, da Nils altid følger op.”

Hanne Hintze

Office manager, It-afdelingen A/S

“Nils Brynjulfsson forstår at møde kursusdeltagerne der, hvor de er – og tage dem med på en rejse til konkret handling og forandring. Med begejstring, humor og energi leder han kursisterne gennem aktiviteter og udfordringer, som giver hver enkelt deltager lyst og evne til at gøre en forskel – enkelt og effektivt!”

Helge Krogsbøl

Vice President Operations, FIRST HOTELS AS